OMG Scans

StaffJuujie

Nome: Júlia S.
Idade: anos 
Artista: Ilya KUVSHINOV

Do-Re-Mi
Kara no Shounen
Tokage


Mylli

Nome: Myllena P.
Idade: anos 
Artista: SAKISAKA Io

Do-Re-Mi
Tokage


Nate

Nome: Nathan C.
Idade: anos 
Artista: YOSHIKAWA Miki

Yankee-kun to Megane-chan 


Fan

Nome: Dharma G.
Idade: anos 
Artista: SOGABE Shuji


Josy

Nome: Josilene S.
Idade: anos 
Artista: YUKI Kaori

Akimiya Jun
Ibara no Kanmuri
Kara no Shounen
Yankee-kun to Megane-chan


Kyrios

Nome: Jó C.
Idade: anos 
Artista: KUNKATAN Saki

Utahime


Jessie

Nome: Jéssica A.
Idade: anos 
Artista: YOSHIKAWA Miki

Ibara no Kanmuri
Utahime


Sammy

Nome: Sandrini M.
Idade: anos 
Artista: SHINGO Araki

Akimiya Jun

Ex-staffs: Kakah, Kurogane, Michiyo, Nolli